Rebecca

allergiutredning
Sitter och försöker fylla i ett tjockt frågeformulär inför onsdagens allergiutredning. Jag tycker att det är svårt. Jag vet inte vad jag ska skriva, vad jag ska svara. En fråga lyder "aktuella besvär" vad ska jag svara där? Är det de besvären som jag har just nu eller är det såna som jag har någon gång under året? Jag vet inte. Jag tycker att det borde vara det sistnämnda, med eftersom att frågan innan lyder "vilka besvär söker du läkare för?" blir jag osäker. Där borde man ju ha alla besvär som man fortfarande har, inte bara de jag har just här och nu. Känns ungefär som samma fråga liksom. Åhh, hur ska jag svara?!